Onet (Poland): Account Inactivity Policy


Onet is Poland's number two mailbox provider (behind Wirtualna Polska). Onet's domains subscriber email domains include op.pl, onet.pl, vp.pl, poczta.onet.pl, autograf.pl, buziaczek.pl, onet.com.pl and amorki.pl.

And with all this talk of subscriber inactivity policies (starting with Gmail's recent announcements) I've been looking to catalog account inactivity details whenever possible. And Onet just sent me an email letting me know about the policy (and that my test account is long dormant):

Due to the lack of logging in to your onet.pl e-mail account for a period exceeding 12 months, we would like to inform you that in accordance with the provisions of the Onet Poczta Service Regulations (point 7.3 letter i), your account and all its contents in 30 days it will be permanently deleted (without the possibility of recovery), which will affect all services associated with it.

If you want to keep this account, all you need to do is log in to it again before the above-mentioned 30 days expire.

Do not you remember the password? Find out how to regain access to your account: https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/nie-pamietam-hasla-jak-odzyskac-dostep-do-konta/

Do you have additional questions?
Contact us: https://pomoc.poczta.onet.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Best regards,
Onet Poczta team

*This message is sent to the account that is subject to the deletion procedure as well as to the secondary e-mail address associated with this account (if provided).

Original Polish version below:

W związku z brakiem logowania na Twoje konto pocztoweonet.pl przez okres przekraczający 12 miesięcy informujemy Cię, że zgodnie z zapisami Regulaminu Usługi Onet Poczta (pkt 7.3 lit. i) Twoje konto wraz z całą jego zawartością za 30 dni zostanie trwale usunięte (bez możliwości jego odzyskania), co będzie miało wpływ na wszystkie usługi z nim powiązane.

Jeśli zechcesz zachować ww. konto to wystarczy, że ponownie zalogujesz się do niego przed upływem wspomnianych 30 dni.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, w jaki sposób odzyskać dostęp do konta: https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/nie-pamietam-hasla-jak-odzyskac-dostep-do-konta/

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami: https://pomoc.poczta.onet.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Pozdrawiamy,
Zespół Onet Poczty

*Niniejsza wiadomość kierowana jest na konto, które podlega procedurze usunięcia a także na pomocniczy adres e-mail powiązany z tym kontem (o ile został podany).

Post a Comment

Comments